اخبار سايت

تاريخ شروع کلاسهاي آنلاين ورودي 94

 
عکس * مدير
تاريخ شروع کلاسهاي آنلاين ورودي 94
از * مدير در شنبه، 21 شهریور 1394، 2:03 عصر
 


قابل توجه کليه دانشجويان محترم ورودي جديد؛

مطابق اطلاعيه آموزشي معاونت محترم تحصيلات تکميلي که به پيوست آمده، تاريخ شروع کلاسهاي دانشجويان کارشناسي ارشد ورودي 94 روز شنبه مورخ 94/6/28 خواهد بود.