اخبار سايت

تحويل پروپوزال رشته مهندسي کامپيوتر

تحويل پروپوزال رشته مهندسي کامپيوتر

از * مدير در
Number of replies: 0

قابل توجه دانشجويان الکترونيکي رشته مهندسي کامپيوتر (معماري و نرم افزار) ورودي 93؛

به اطلاع مي رساند آن دسته از دانشجويان که با تغيير شيوه آنها از آموزشي به آموزشي/پژوهشي موافقت شده است، خواهشمند است تا تاريخ 94/7/29 پروپزال امضا شده خود را به مسئول آموزش مربوطه تحويل دهند.