اخبار سايت

فايل ويدئويي راهنماي کار با سايت و کلاس آنلاين

فايل ويدئويي راهنماي کار با سايت و کلاس آنلاين

از * مدير در
Number of replies: 0


بدين وسيله به اطلاع مي رساند فايل ويدئويي کار با سامانه مديريت يادگيري (سايت lms) و کلاس آنلاين در صفحه اول سايت lms قرار داده شده است.


جهت دريافت فايل راهنما مسير زير را طي نماييد:

صفحه ي اول سايت lms > بلوک راهبري > صفحه هاي سايت > " راهنماي کاربري"

 

تاکيد ميگردد مشاهده ي فايل ويدئويي راهنما, جهت برطرف شدن ابهامات احتمالي در نحوه ي کاربري سايت, الزامي ميباشد.

 

 

31

(توسط مدير فني سيستم ويرايش شد - زمان اصلي طرح مطلب سه‌شنبه، 14 مهر 1394، 4:15 عصر بوده است)

32