اخبار سايت

ايجاد بخش ارائه ي نظرات و پيشنهادات در سايت مرکز آموزش هاي الکترونيکي

ايجاد بخش ارائه ي نظرات و پيشنهادات در سايت مرکز آموزش هاي الکترونيکي

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0


بدين وسيله به اطلاع ميرساند در راستاي بهبود کيفيت ارائه خدمات به کليه اساتيد و دانشجويان محترم، منوي ارائه ي نظرات و پيشنهادات در صفحه ي اصلي سايت مرکز آموزش هاي الکترونيکي ايجاد شده است.

مديريت مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه شهيد بهشتي، آماده دريافت انتقادات و پيشنهادات شما سروران گرامي در کليه ي زمينه هاي خدمات مرکز اعم از آموزش، مسائل فني و ... مي باشد.

اميد است با بهره مندي از نظرات شما عزيزان، در مسير ارتقاي کيفي خدمات گام نهيم.