اخبار سايت

دسترسي به فايل ضبط کلاسهاي آنلاين

دسترسي به فايل ضبط کلاسهاي آنلاين

از * مدير در
Number of replies: 0

 

به اطلاع مي رساند دسترسي به فايل ضبط شده هر کلاس حداکثر 48 ساعت پس از برگزاري کلاس در سايت امکان پذير مي باشد. شايان ذکر است دانشجويان محترم مي توانند جهت گزارش نقص احتمالي در فايل ضبط شده٬ مشخصات کلاس و آدرس لينک آن را به طور کامل به همراه ذکر نوع مشکل فني به " *پشتيبان فني " ارسال نمايند. براي اين کار از شرکت کنندگان پايين صفحه اول سايت نام ايشان را جستجو و با کليک برروي آن پيغام مربوطه را ارسال بفرماييد.

جهت پيگيري روزهاي شنبه و سه شنبه از ساعت 13 تا 18 و روزهاي يکشنبه و دوشنبه از ساعت 8 تا 15 با شماره تلفن 29903222 و 22431728 سرکار خانم عجمي تماس حاصل نماييد.