اخبار سايت

آخرين مهلت تسويه شهريه نيمسال اول 95-94

 
عکس * مدير
آخرين مهلت تسويه شهريه نيمسال اول 95-94
از * مدير در سه‌شنبه، 19 آبان 1394، 9:30 صبح
 


بدين وسيله از دانشجويان محترم کليه رشته ها خواهشمند است جهت تسويه شهريه نيمسال اول 95-94 حداکثر تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 25 آبان اقدام نمايند. در غير اينصورت آن دسته از دانشجويان داراي بدهي شهريه بعد از تاريخ مقرر، امکان حضور در کلاسها را نخواهند داشت.