آخرين مهلت تسويه شهريه نيمسال اول 95-94

آخرين مهلت تسويه شهريه نيمسال اول 95-94

از * مدير در
Number of replies: 0


بدين وسيله از دانشجويان محترم کليه رشته ها خواهشمند است جهت تسويه شهريه نيمسال اول 95-94 حداکثر تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 25 آبان اقدام نمايند. در غير اينصورت آن دسته از دانشجويان داراي بدهي شهريه بعد از تاريخ مقرر، امکان حضور در کلاسها را نخواهند داشت.