اخبار سايت

جهت رزرو غذا در ايام امتحانات

جهت رزرو غذا در ايام امتحانات

از * مدير در
Number of replies: 0


بدين وسيله به اطلاع مي رساند دانشجويان محترم دوره هاي مجازي مي توانند از کارت دانشجويي جهت رزرو غذا و خريد روزفروش استفاده نمايند .

سايت رزرو غذا :   dining.sbu.ac.ir

نام کاربري : شمارۀ دانشجويي
رمز عبور : شمارۀ ملي دانشجو

 

(توسط mohsen jenadeleh ويرايش شد - زمان اصلي طرح مطلب چهارشنبه، 2 دي 1394، 1:31 عصر بوده است)