اخبار سايت

استفاده از خوابگاه در ايام امتحانات

استفاده از خوابگاه در ايام امتحانات

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0

دانشجويان محترم جهت اطلاع از نحوه ثبت درخواست اقامت در خوابگاه در ايام امتحانات به اطلاعيه پيوست مراجعه فرمايند و در صورت داشتن هرگونه سوال با شماره تلفن 29902090 تماس حاصل نمايند.

 

54