اخبار سايت

برنامه کلاسي دروس ارائه شده در نيمسال دوم 95-94

برنامه کلاسي دروس ارائه شده در نيمسال دوم 95-94

از * مدير در
Number of replies: 0


به اطلاع مي رساند برنامه کلاسي دروس ارائه شده در نيمسال دوم 95-94 به صورت زير مي باشد:

برنامه کلاسي رشته مديريت فناوري اطلاعات

برنامه کلاسي رشته مهندسي کامپيوتر

برنامه کلاسي رشته حسابداري

برنامه کلاسي رشته علوم کامپيوتر

برنامه کلاسي رشته مديريت اجرايي

برنامه کلاسي رشته کارآفريني

برنامه کلاسي رشته مديريت آموزشي

برنامه کلاسي رشته روانشناسي تربيتي

برنامه کلاسي رشته علم اطلاعات و دانش شناسي


زمان انتخاب واحد براي کليه مقاطع تحصيلات تکميلي در نيمسال دوم 95-94 از 94/10/26 لغايت 94/10/29  مي باشد. لازم به ذکر است انتخاب واحد دروس در سامانه گلستان (توسط دانشجو) بر اساس شماره درس در جداولي که به پيوست فوق آمده، انجام مي پذيرد. تاريخ شروع کلاسها 3 بهمن و زمان حذف و اضافه 10 و 11 بهمن ماه مي باشد.


منظور از هفته هاي A (فرد) بازه هاي زماني زير است:

3 بهمن(آغاز ترم)-9 بهمن، 17-23 بهمن، 1-7 اسفند، 15-21 اسفند، 14-20 فروردين، 28 فروردين-3 ارديبهشت، 11-17 ارديبهشت، 25-31 ارديبهشت

منظور از هفته هاي B (زوج) بازه هاي زماني زير است:
16-10 بهمن، 24-30 بهمن، 8-14 اسفند، 22-28 اسفند، 21-27 فروردين، 4-10 ارديبهشت، 18-24 ارديبهشت، 1-5 خرداد(پايان ترم)

 

 

 

(توسط مدير فني سيستم ويرايش شد - زمان اصلي طرح مطلب يکشنبه، 11 بهمن 1394، 10:34 صبح بوده است)