اخبار سايت

اخذ درس مسائل جاري حسابداري

اخذ درس مسائل جاري حسابداري

از * مدير در
Number of replies: 0


به اطلاع دانشجويان محترم رشته حسابداري مي رساند  درس " مسائل جاري حسابداري " با شماره 10-715-13-20 در سامانه گلستان فعال و امکان اخذ آن توسط دانشجويان ورودي 94 فراهم شده است.