اخبار سايت

اخذ درس سمينار 2

اخذ درس سمينار 2

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0


به اطلاع دانشجويان محترم رشته علوم کامپيوتر مي رساند امکان اخذ درس " سمينار2 " با شماره 758-15-22  از گروه 10 تا 15 در سامانه گلستان فراهم شده است. لذا خواهشمند است در زمان حذف و اضافه نسبت به اخذ اين واحد درسي اقدام نماييد.