اخبار سايت

جهت اخذ درس طراحي ريزپردازنده هاي ويژه

جهت اخذ درس طراحي ريزپردازنده هاي ويژه

از * مدير در
Number of replies: 0


قابل توجه دانشجويان رشته معماري کامپيوتر ورودي 94،


به اطلاع مي رساند چنانچه دانشجويي خواستار اخذ درس طراحي ريزپردازنده هاي ويژه در سامانه گلستان است، مي بايست قبل از انتخاب درس در زمان حذف و اضافه (10و11 بهمن) با مسئول آموزش مربوطه هماهنگي لازم را انجام دهند.